Ana Sayfa : Toplantı Sunumları : 2014 Yılı Toplantı Sunumları : 1. 2. ve 3. Yıl Asistan Eğitim Programı - 30 Mayıs 1 Haziran 2014

1. 2. ve 3. Yıl Asistan Eğitim Programı - 30 Mayıs 1 Haziran 2014

30 Mayıs 2014
13.15-13.30 Programın amaç ve hedefleri A.Kadıoğlu
13.30-14.05 Çocuklarda Fonksiyonel işeme bozuklukları ve Enürezis Y. Aksoy
13.45-14.05 Hipospadias/ Epispadias / Ekstrofi C. Germiyanoğlu
14.05-14-20 Posterior üretral valv T. Oktar
14.20-14.35 Antenatal hidronefroz ve postnatal değerlendirmesi Y. Aksoy
14.50-15.10 Vezikoüreteral Reflü T. Oktar
15.10-15.30 Girişimsel tedaviler (ESWL, PNL) B.Turna
15.30-15.45 Akut skrotum Metin Öztürk
15.45-16.45 Pediatrik Genitoüriner Sistem Travmaları C. Germiyanoğlu
17.00-17.15 Ejakülasyon bozuklukları B.Gümüş
17.00-17.15 Testis torsiyonu F.Ateş
17.15-17.30 Erektil disfonksiyon patofizyolojisi H.Erol
17.30-17.45 Erektil disfonksiyonun tedavisi B.Gümüş
17.45-18.00 Penil deformiteler H.Kılıçarslan
18.00-18.15 Erkek infertilitesinde tanı ve medikal tedaviler F.Erdemir
18.15-18.30 Erkek infertilitesinde cerrahi tedaviler ve sperm elde etme yöntemleri H.Kılıçarslan
18.30-19.00 Skrotal Patolojiler F.Erdemir
19.00-19.45 Androloji infertilite olgu tartışması A.Kadıoğlu
31 Mayıs 2014
08.00-08.15 Taş oluşum mekanizmaları İ.Seçkiner
08.15-08.30 Üriner sistem taş hastalığı değerlendirme ve metaflaksi S.Bedir
08.45-09.00 Üriner sistem taş hastalığında açık ve laparoskopik cerrahiler O.İstanbulluoğlu
09.45-10.00 Ürolojik laparoskopide temel prenspiler, alet ve ekipmanlar L.Tunç
10.00-10.20 Ürolojik laparoskopik cerrahi prosedürler A.Tuncel
10.20-10.40 Laparoskopik ürolojik cerrahide komplikasyonlar L.Tunç
11.00-11.15 Prostat kanseri epidemiyoloji ve etyoloji N.Pirinççi
11.15-11.30 Prostat kanserinde tarama tanı evreleme A.Haliloğlu
11.30-11.50 Prostat kanseri: Lokalize hastalıkta tedavi U.Boylu
11.50-12.00 Lokal ileri evre prostat kanserinde tedavi A.Yıldırım
12.00-12.15 Metastatik prostat kanserinde tedavi A.Tuncel
12.15-12.30 Kastrasyona dirençli prostat kanserinde tedavi S.Erturhan
13.30-13.50 Testis tümörleri tanı sınıflandırma ve evreleme S.Erturhan
13.50-14.10 Erken evre testis tümörlerinde tedavi ve takip B.Nuhoğlu
14.10-14.30 İleri evre testis tümörlerinde tedavi ve takip A.Yıldırım
14.30-14.45 Mesane tümörü Sınıflama ve tanı N.Pirinççi
14.45-15.15 Kasa invaze olmayan mesane kanserinde (KİOMK) tedavi L.Özkan
15.15-15-45 Kasa invazif ve metastatik mesane tümörlerinde tedavi Ö.Şanlı
15.45-16.00 Üst üriner sistem ve üreterin üroepitelyal tümörleri A.Verit
16.00-16.15 Üriner diversiyonlar T.Çaşkurlu
16.30-16.50 Böbrek tümörleri tanı sınıflandırma ve evreleme T.Oksay
16.50-17.20 Renal tümörler:Lokalize ve lokalileri hastalıkta tedavi yaklaşımları R.Büyükalpelli
17.35-18.30 Üroonkoloji vaka tartışması Ö.Şanlı
1 Haziran 2014
08.00-08.15 İyi ürodinami prensipleri C.Gürbüz
08.15-08.30 İdrar kaçırmada sınıflandırma ve değerlendirme A.Atan
08.30-08.45 Nörojenik alt üriner sistem bozukluğunda tanı ve sınıflandırma Ö.Gülipınar
08.45-09.00 Kadında stres tip üriner inkontinans tedavisi R.Onur
09.00-09.15 Prostatektomi sonrası inkontinans İ.Seçkiner
09.15-09.30 Kronik pelvik ağrı sendromu A.Atan
09.30-09.45 Aşırı aktif mesane R.Onur
10.15-10.30 Makroskopik hematüri ve hematogloblu olguya yaklaşım S.Görür
10.30-10.45 Priapizm penil fraktür B.Erol
10.45-11.00 Mesane ve üretra travmaları O.Koca
11.00-11.15 Böbrek ve üreter yaralanmaları T.Aktoz
12.30-12.45 İnfravezikal obstruksiyon fizyopatolojisi C.Gürbüz
12.45-13.00 BPH Etyoloji,Epidemiyoloji ve Tanı G.Gürbüz
13.00-13.15 BPH medikal tedavi Ö.Yaman
13.15-13.30 Benign Prostat Hiperplazisinin Cerrahi Tedavisi T.Akman
13.30-13.45 Prostatitler F.Erdemir
13.45-14.45 İNTERAKTİF OLGU TARTIŞMALARI (BPH / AU¨SS) A.Armağan
ÜYE GİRİŞİ
KONGRELER
  • 33. Ulusal Üroloji Kongresi
İletişim
Adres: Prof. Nurettin Öktel Sokak, Lale Palas Apt.,
10/2 34382 Şişli - İstanbul

Tel: (212) 232 46 89 - (212) 241 76 62
Faks: (212) 233 98 04
e-posta: [email protected]
Dernek Hakkında
Başkanlar
Tarihçe
Tüzük
Yönetim Kurulu
Faaliyet Raporu
Komiteler
Yönergeler
Bilimsel Faaliyetler
Kongre
Sempozyum
Periyodik Toplantılar
Kongre Destek Kriterleri
Yayınlarımız
Türk Üroloji Dergisi
Türk Üroloji Seminerleri
Türk Üroloji Gazetesi
LookUs & Online Makale