Ana Sayfa : Dernek Hakkında : Komiteler : Kanıta Dayalı Dergi Klubü (KDDK)

Kanıta Dayalı Dergi Klubü (KDDK)

Kanıta Dayalı Dergi Kulübü (KDDK) ,  Türk Üroloji Derneği tarafından yürütülen internet tabanlı bir bilimsel programdır.
KDDK, bir üroloji kliniğinde eğitim alan tıpta uzmanlık öğrencilerine ilaveten bir yılını doldurmamış üroloji uzmanlarına  yönelik, kanıta dayalı tıp adına önemli ürolojik bilgi ve becerileri öğretmek ve geliştirmek  amacıyla kurulmuştur.
Derneğimiz bünyesinde uzaktan eğitim yöntemiyle facebook internet ağı kullanılarak, her akademik dönemde ( Eylül – Mayıs)  impakt faktörü 3 ve  üzerinde olan  bilimsel dergilerden  seçilmiş 9 önemli çalışma, bir online dergi formatında katılımcılar ile 15 gün boyunca facebook üzerinden paylaşılacak ve tartışma platformu oluşturulacaktır.
Katılımcılardan en son klinik araştırma çalışmalarını yapılandırılmış bir formatta eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirmeleri istenecektir.
Her bir toplantı spesifik bir klinik soru doğuran bir klinik senaryo ile başlayacaktır. “Örneğin alt üriner sistem semptomlarının medikal tedavisinde PDE-5 inhibitörlerinin kanıta dayalı kullanılabilirliği “. Toplantı şu üç anahtar soru çerçevesinde tartışılacaktır.

  • Çalışmanın sonuçlarının geçerlilik değeri var mıdır?
  • Çalışmanın sonuçları nelerdir?
  • Sonuçlar klinik senaryoda yer alan hastanın tedavisinde uygulanabilir mi?

Seçilen konular Genel Üroloji, Üro-onkoloji, Taş hastalığı, androloji , Nöro-üroloji, Kadın ürolojisi,  ve Pediatrik üroloji alanlarında olacaktır
Makaleler öncelikle önemli metodolojik konulara uygunluğuna göre seçilecektir. Üroloji literatürünü anlamak için önemli olan tedavi, prognoz, tanı, etiyoloji, komplikasyon,  risk, maliyet, kaynak kullanımı vb. ... konu alanları önceliklendirilecektir.
Katılımcıların yaptığı değerlendirmeler facebook üzerinden ilgili uzmana iletilecek ve ilgili uzman bu konuda bir sonuç değerlendirmesi paylaşacaktır. Ayın 25’inde bir sınav düzenleyecek ve sonucunda başarılı olan katılımcılar, kongre katılımı ile ödüllendirileceklerdir.

Proje Koordinatörü

N.Cem Sönmez
Hamidiye Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı
E-mail: [email protected]

 

ÜYE GİRİŞİ
KONGRELER
  • 33. Ulusal Üroloji Kongresi
İletişim
Adres: Prof. Nurettin Öktel Sokak, Lale Palas Apt.,
10/2 34382 Şişli - İstanbul

Tel: (212) 232 46 89 - (212) 241 76 62
Faks: (212) 233 98 04
e-posta: [email protected]
Dernek Hakkında
Başkanlar
Tarihçe
Tüzük
Yönetim Kurulu
Faaliyet Raporu
Komiteler
Yönergeler
Bilimsel Faaliyetler
Kongre
Sempozyum
Periyodik Toplantılar
Kongre Destek Kriterleri
Yayınlarımız
Türk Üroloji Dergisi
Türk Üroloji Seminerleri
Türk Üroloji Gazetesi
LookUs & Online Makale