Türk Üroloji Derneği İç Anadolu Şubesi Ocak Ayı Toplantısı

Tarih: 04/01/2019
Sayı: 03

Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Üroloji Derneği İç Anadolu Şubesi’nin 2018-2019 akademik yılı OCAK ayı toplantısı 17 Ocak 2019 Perşembe günü saat: 18:00 ‘da Ankara Mövenpick Otel Bern Salon’unda gerçekleştirilecektir.
Toplantıyı katılımınızla onurlandırmanızı dileriz.

Dr. Mustafa Kıraç

Dr. Halil Başar

TÜD İç Anadolu Şubesi Yönetim Kurulu adına

HER YÖNÜYLE KAS İNVAZİV OLMAYAN ( T1) MESANE TÜMÖRLERİ (KİOMT) TOPLANTISI
18:00 Açılış Töreni
18:00-19:00 I. OTURUM
Moderatör:
Dr. Hakkı PERK

Dr. Muzaffer EROĞLU
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji ABD
18:00- 18:15 T1 evre KİOMT Tanısında radyolojinin yeri var mıdır?
Dr. Sinan AKAY
S.B.Ü Gülhane E.A.H Radyoloji Kliniği
18:15-18:30 Patolojik evreleme ve değerlendirmede yenilikler
Dr. Demet YILMAZER
S.B.Ü Dışkapı Yıldırım Beyazıt E.A.H  Patoloji Kliniği
18:30- 18:45 T1 evre KİOMT hastalarında erken sistektomi yarar sağlıyormu?
Dr. Burak KÖPRÜ
Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi Koru Ankara Hastanesi Üroloji ABD
18:45-19:00 Kahve Arası
19:00-20:00 II. OTURUM
Moderatör :
Dr. Ercan YENİ 
S.B.Ü Ankara Numune E.A.H Üroloji Kliniği
Dr. Hikmet TOPALOĞLU
S.B.Ü Dışkapı Yıldırım Beyazıt E.A.H Üroloji Kliniği
19:00-19:15 Mesane tümöründe genetik ve moleküler yapı
Dr. Serdar CEYLANER
İntergen Genetik Hastalıkları Tanı Merkezi
19:15-19:30 T1 evre KİOMT hastalarda nüksleri önlemede BCG etkinliği
Dr. Alper GÖK
S.B.Ü Dışkapı Yıldırım Beyazıt E.A.H Üroloji Kliniği
19:30-19:45 BCG refrakter hastalarda alternatif tedaviler ve termoterapi
Dr. Erdem ÖZTÜRK
S.B.Ü Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji E.A.H Üroloji Kliniği
19:45-20:00 Kas invaziv olmayan üst üriner sistem tümörleri
Dr. Berat Cem ÖZGÜR
S.B.Ü Ankara E.A.H Üroloji Kliniği

20:00 Akşam Yemeği

ÜYE GİRİŞİ
KONGRELER
  • 33. Ulusal Üroloji Kongresi
İletişim
Adres: Prof. Nurettin Öktel Sokak, Lale Palas Apt.,
10/2 34382 Şişli - İstanbul

Tel: (212) 232 46 89 - (212) 241 76 62
Faks: (212) 233 98 04
e-posta: [email protected]
Dernek Hakkında
Başkanlar
Tarihçe
Tüzük
Yönetim Kurulu
Faaliyet Raporu
Komiteler
Yönergeler
Bilimsel Faaliyetler
Kongre
Sempozyum
Periyodik Toplantılar
Kongre Destek Kriterleri
Yayınlarımız
Türk Üroloji Dergisi
Türk Üroloji Seminerleri
Türk Üroloji Gazetesi
LookUs & Online Makale