Güneydoğu Şubesi

Güneydoğu Şubesi - Genel Kurul

Değerli Meslektaşlarımız

Türk Üroloji Derneği Güneydoğu Şubesi Olağan Genel Kurulu 14 EYLÜL 2013 Cumartesi günü saat 11.00 – 12.00 ’da Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Oditoryum’un da aşağıdaki gündemle toplanacaktır. Bu tarihte yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde genel kurul 28 Eylül 2013 Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Saygılarımızla,

Dr. Sakıp Erturhan        Dr. Necmettin Penbegül
TÜD Güneydoğu Şubesi Yönetim Kurulu adına

GÜNDEM:
1-Yoklama ve açılış,
2-İstiklal Marşı ve saygı duruşu,
3-Genel Kurul Başkanlık Divanının seçimi,
4-Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve tartışılması,
5-Mali bilançonun okunması ve tartışılması,
6-Denetim Kurulu raporunun okunması ve tartışılması,
7-Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu'nun ayrı ayrı aklanması,
8- Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Türk Üroloji Derneği Bölgesel delege seçimi,
9- Dilekler ve kapanış.ÜYE GİRİŞİ
KONGRELER
  • 33. Ulusal Üroloji Kongresi
İletişim
Adres: Prof. Nurettin Öktel Sokak, Lale Palas Apt.,
10/2 34382 Şişli - İstanbul

Tel: (212) 232 46 89 - (212) 241 76 62
Faks: (212) 233 98 04
e-posta: [email protected]
Dernek Hakkında
Başkanlar
Tarihçe
Tüzük
Yönetim Kurulu
Faaliyet Raporu
Komiteler
Yönergeler
Bilimsel Faaliyetler
Kongre
Sempozyum
Periyodik Toplantılar
Kongre Destek Kriterleri
Yayınlarımız
Türk Üroloji Dergisi
Türk Üroloji Seminerleri
Türk Üroloji Gazetesi
LookUs & Online Makale