Batı Akdeniz Şubesi

TÜRK ÜROLOJİ DERNEĞİ BATI AKDENİZ ŞUBE TOPLANTISI YAPILDI


Toplantının açılış konuşmaları Türk Üroloji Derneği Başkanı Dr. Murat Savaş ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Kenan Korkmaz tarafından yapıldı.

Konuşmalarda Mevlana’nın insanlığı birleştirici, bir araya getirici düşüncesinin bölge toplantında tecelli etmesinden duyulan mutluluk dile getirilerek bunun tüm Türkiye’deki Türk Ürologlarının bir araya gelmesinde nüve oluşturması temennileri vurgulandı.

Dr. Kadir Ceylan,üriner sistem taş hastalığının medikal tedavisi ile ilgili yaptığı sunumda her hastada taş analizinin ve etyolojik faktörlerin araştırılmasının yapılması gerektiği vurgulanarak medikal tedavinin etkinliği ile ilgili güncel veriler sunuldu. 

Dr. Ahmet Öztürk ve Dr. Okan İstanbulluoğlu’nun moderatörlüğünde yapılan böbrek ve alt kaliks taşlarında karşıtlıklar panelinde Dr. Umut Gönülalan, Dr. Mehmet Kaynar, Dr. İbrahim Buldu ve Dr. Osman Ergün olgular eşliğinde ESWL, RIRS, Micro PNL ve açık cerrahiyi tartıştılar.

Dr. Mustafa Levent Eron, aşırı aktif mesane tedavisinde güncel medikal tedavi yaklaşımlarından ve bu alanda yapılan çok merkezli çalışmaların karşılaştırılmalı sonuçlarından bahsetti.

 Mehmet Balasar, prostat kanserinde hormonal tedavisinde güncel yaklaşımlar konulu konuşmasında, serum testesteron düzeyinin tedavi etkinliğindeki önemi, LH-RH analogları, aralıklı medikal tedavi ve kastrasyona direnç gelişen hastalarda güncel tedavi yaklaşımlarından ve yapılan çalışmalardan bahsedildi. 


Ateş Kadıoğlu, Türk Ürolojisinin bugünü ve geleceği ile ilgili genel değerlendirmesinde Türk Üroloji Derneği’nin akademik çalışmaları hakkında genel bilgiler verdikten sonra Türk Ürolojisinin geleceği ile ilgili yapılan planlamalar ve akademisyen yetiştirme programları hakkında ayrıntılı yaptığı sunumdan sonra Türk Ürolojisinin tekrar bir araya gelmesinin öneminden bahsederek bunun başarılması için tüm ürologların elinden gelen her çabayı sarf etmesi gerektiğini söyledi.

Toplantının sonunda Dr. Ateş Kadıoğlu’na Mevlana figürü içeren bir tablo hediye edildi.

ÜYE GİRİŞİ
KONGRELER
  • Türk Üroloji Dernekler Sempozyumu
  • Türk Üroloji Dernekler Sempozyumu
  • Türk Androloji Derneği 22. Ulusal Androloji Kongresi
İletişim
Adres: Prof. Nurettin Öktel Sokak, Lale Palas Apt.,
10/2 34382 Şişli - İstanbul

Tel: (212) 232 46 89 - (212) 241 76 62
Faks: (212) 233 98 04
e-posta: [email protected]
Dernek Hakkında
Başkanlar
Tarihçe
Tüzük
Yönetim Kurulu
Faaliyet Raporu
Komiteler
Yönergeler
Bilimsel Faaliyetler
Kongre
Sempozyum
Periyodik Toplantılar
Kongre Destek Kriterleri
Yayınlarımız
Türk Üroloji Dergisi
Türk Üroloji Seminerleri
Türk Üroloji Gazetesi
LookUs & Online Makale