Ana Sayfa : WEBCAST : TÜD Kuzey Marmara’nin 2015-2016 Akademik Yılı Ocak Ayı Toplantısı Video Sunumları

TÜD Kuzey Marmara’nin 2015-2016 Akademik Yılı Ocak Ayı Toplantısı Video Sunumları

Oturum Başkanı: Dr. Barış Nuhoğlu
GOP Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği
 
Girişimden İzleme, Veziko Üreteral Reflu:
Neredeydik, Neredeyiz?

Dr. Kaya Horasanlı
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği

Olgularla Malpraktis
Dr. Ali İhsan Taşçı
Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı

Av. O. Meriç Eyüboğlu
İstanbul Tabip Odası Hukuk Danışmanı

Androlojide Zor Olgular Paneli
Moderatör: Dr. Ateş Kadıoğlu
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı

Panelistler:
Dr. Memduh Aydın
GOP Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği

Dr. Muammer Kendirici
LİV Hospital Üroloji Kliniği

Dr. Melih Çulha
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı

Dr. Bülent Erol
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı

ÜYE GİRİŞİ
KONGRELER
  • 33. Ulusal Üroloji Kongresi
İletişim
Adres: Prof. Nurettin Öktel Sokak, Lale Palas Apt.,
10/2 34382 Şişli - İstanbul

Tel: (212) 232 46 89 - (212) 241 76 62
Faks: (212) 233 98 04
e-posta: [email protected]
Dernek Hakkında
Başkanlar
Tarihçe
Tüzük
Yönetim Kurulu
Faaliyet Raporu
Komiteler
Yönergeler
Bilimsel Faaliyetler
Kongre
Sempozyum
Periyodik Toplantılar
Kongre Destek Kriterleri
Yayınlarımız
Türk Üroloji Dergisi
Türk Üroloji Seminerleri
Türk Üroloji Gazetesi
LookUs & Online Makale