Aranacak Kelime:
2004, Cilt 30, Sayı 3
Makale Adı : MESANENİN KÜÇÜK HÜCRELİ KARSİNOMU
Yazar : Ali İhsan ARIK , Fatma MARKOÇ , Sinan BAŞAY , Cemil UYGUR
  Makalenin PDF formatına ulaşmak için tıklayınız.

Makale Adı : TRANSÜRETRAL REZEKSİYON UYGULANAMAYAN BÜKÜLEBİLİR PENİL PROTEZLİ HASTADA VLAP
Yazar : Mehmet KALKAN , Hakkı UZUN , Emre AKKUŞ , Ramazan ALTINTAŞ , Mehmet ÇETİNKAYA
  Makalenin PDF formatına ulaşmak için tıklayınız.

Makale Adı : BÖBREK PLAZMA HÜCRELİ GRANÜLOMU: BİR OLGU SUNUMU
Yazar : Selami ALBAYRAK , Yusuf Özlem İLBEY , Cemal GÖKTAŞ , Şükrü YILDIRIM
  Makalenin PDF formatına ulaşmak için tıklayınız.

Makale Adı : İNTRATESTİKÜLER VARİKOSEL
Yazar : Murat AYDOS , Hakan ÜSTÜN , Sedat ÖNER , Azer ELLERGEZEN , Alper ÖZANAY , Özcan ATAHAN
  Makalenin PDF formatına ulaşmak için tıklayınız.

Makale Adı : SEMİNAL VEZİKÜL KİSTİ, KİSTE AÇILAN EKTOPİK ÜRETER VE AYNI TARAFTA BÖBREK AGENEZİSİ
Yazar : Ferhat KILINÇ , Sezgin GÜVEL , Tulga EĞİLMEZ , Levent OĞUZKURT , Hakan ÖZKARDEŞ
  Makalenin PDF formatına ulaşmak için tıklayınız.

Makale Adı : KADIN ÜRETRASININ PRİMER MALİN MELANOMU : OLGU SUNUMU
Yazar : Bilal ERYILDIRIM , Erkan ERBAY , Uğur KUYUMCUOĞLU , Fatih TARHAN , Dilek YAVUZER
  Makalenin PDF formatına ulaşmak için tıklayınız.

Makale Adı : VÜCUT KİTLE İNDEKSİNİN ÜRİNER SİSTEM TAŞ HASTALIĞININ METABOLİK DEĞERLENDİRME SONUÇLARINA ETKİSİ VAR MIDIR?
Yazar : Erim ERDEM , Erdem AKBAY , Ahmet TUNÇKIRAN , Murat BOZLU , Erdal DORUK , Ercüment ULUSOY
  Makalenin PDF formatına ulaşmak için tıklayınız.

Makale Adı : ÜRİNER SİSTEM OBSTRÜKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE MR ÜROGRAFİ
Yazar : Kamil KARAALİ , Can ÇEVİKOL , Fatma DÜNDAR , Utku ŞENOL , Ahmet DANIŞMAN , Oğuz BİRCAN
  Makalenin PDF formatına ulaşmak için tıklayınız.

Makale Adı : FLEKSİBIL VE RİJİD ÜRETERORENOSKOPİ İLE DENEYİMLERİMİZ
Yazar : Nazım MUTLU, Osman KÖMÜR, Levend ÖZKAN, Hanifi TANYERİ, Ali GÖKALP
  Makalenin PDF formatına ulaşmak için tıklayınız.

Makale Adı : ÖĞRENME EĞRİSİNDE İLK 100 PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ OLGUSUNUN ANALİZİ
Yazar : Ahmet Yaser MÜSLÜMANOĞLU , Ahmet TEFEKLİ , Aytül TAŞ , Timuçin ÇAKIR , Ömer SARILAR
  Makalenin PDF formatına ulaşmak için tıklayınız.

Makale Adı : ICIQ-SF TÜRKÇE VERSİYONU VALİDASYON (GEÇERLİLİK) ÇALIŞMASI
Yazar : Bülent ÇETİNEL , Burak ÖZKAN , Günay CAN
  Makalenin PDF formatına ulaşmak için tıklayınız.

Makale Adı : ERİŞKİNDE ELE GELMEYEN TESTİSLİ OLGULARDA TESTİS VE EKLERİNE AİT LAPAROSKOPİK VE AÇIK EKSPLORASYON BULGULARI: 114 OLGUNUN RETROSPEKTİF ANALİZİ
Yazar : Coşkun ŞAHİN , Gürer YAKUT , Abdullah HAHOLU , Süheyl POÇAN , Akif TAN
  Makalenin PDF formatına ulaşmak için tıklayınız.

Makale Adı : KADINLARDA STRES TİPİ İDRAR KAÇIRMANIN TEDAVİSİNDE KEMİK ÇAPALAMA İLE İN SİTU VAJİNAL DUVAR ASMANIN SONUÇLARI VE LİTERATÜR TARAMASI
Yazar : Süleyman KILIÇ , Vedat UTKU , Hüseyin ERGİN , Deniz İPEK , Faruk GÖNENÇ
  Makalenin PDF formatına ulaşmak için tıklayınız.

Makale Adı : PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ: 119 RENAL ÜNİTEDE SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Yazar : Mehmet TURGUT , Cavit CAN , Aydın YENİLMEZ , Metin KALE , Yusuf ÖZYÜREK
  Makalenin PDF formatına ulaşmak için tıklayınız.

Makale Adı : SPERM PARAMETRELERİNİN ICSI BAŞARISINDAKİ ROLÜ
Yazar : Barış ALTAY , Erdal APAYDIN , Özgür ERDOĞAN , Ege TAVMERGEN GÖKER , Erol TAVMERGEN , Bülent SEMERCİ
  Makalenin PDF formatına ulaşmak için tıklayınız.

Makale Adı : SUBİNGUİNAL MİKROCERRAHİ VE İNGUİNAL VARİKOSELEKTOMİNİN SEMEN VE HORMON PARAMETRELERİNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: 1 YILLIK İZLEM
Yazar : Barış NUHOĞLU , Adnan GÖÇEN , Erim ERSOY , Ali AYYILDIZ , Vecihi FİDAN , Cankon GERMİYANOĞLU
  Makalenin PDF formatına ulaşmak için tıklayınız.

Makale Adı : PRADER ORŞİDOMETRESİ İLE TESTİS HACMİ ÖLÇÜMÜ: OBJEKTİF BİR YÖNTEM Mİ?
Yazar : M. İhsan KARAMAN , Cevdet KAYA , Turhan ÇAŞKURLU , Soner GÜNEY , Erbil ERGENEKON
  Makalenin PDF formatına ulaşmak için tıklayınız.

Makale Adı : ÜROLOJİNİN GÖZARDI ETTİĞİ CERRAHİ: BÖBREK ÜSTÜ BEZİ CERRAHİSİ; İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ DENEYİMİ
Yazar : Engin KANDIRALI , Fikret ERDEMİR , Esat KORGALI , Doğan ATILGAN , Tarık ESEN , Murat TUNÇ
  Makalenin PDF formatına ulaşmak için tıklayınız.

Makale Adı : PARMAKLA REKTAL İNCELEMENİN PROSTAT KANSERLİ OLGULARDA SERUM PSA SEVİYELERİ ÜZERİNE ETKİSİ
Yazar : Eyüp GÜMÜŞ , Gökhan ÖZMEN , Kaya HORASANLI , Orhan TANRIVERDİ , Bülent ALTAY , Cengiz MİROĞLU
  Makalenin PDF formatına ulaşmak için tıklayınız.

Makale Adı : RATLARDA AKUT ALKOL ALIMININ PROSTAT DOKUSU VE SERUM PSA SEVİYELERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Yazar : Eyüp GÜMÜŞ , Seyhun SOLAKOĞLU , Rıfat MUTUS , Bülent ALTAY , Ali Rıza KIZILER , Cengiz MİROĞLU
  Makalenin PDF formatına ulaşmak için tıklayınız.

Makale Adı : TESTİKÜLER TORSİYONDA HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİ
Yazar : Hakkı UZUN , Mehmet KALKAN , Burçin TUNÇ , Şamil AKTAŞ , Mehmet ÇETİNKAYA , Bülent ALICI
  Makalenin PDF formatına ulaşmak için tıklayınız.« Geri
e-Posta:
Şifre:
 
Sifremi Unuttum